Welkom, gast!


 
Waardering:
  • 1 stemmen - gemiddelde waardering is 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hoe de publieke opinie beinvloeden...
19-01-2018, 04:14 PM
Bericht: #1
Hoe de publieke opinie beinvloeden...
...met de hulp van de mainstream media...

Een artikel van Tom Cochez (de journalist die in 2009 opstapte bij DM omdat het hem (onder druk van sommige adverteerders) niet meer werd toegelaten om vrijuit aan onderzoeksjournalistiek te doen.


‘Amerikaanse toestanden’. Twee maanden nadat Apache het dossier ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’ publiceerde, is dat de term die media gemeenzaam gebruiken om de huidige staat van de Antwerpse kiescampagne te omschrijven.

Het filmpje dat Apache als introductie van de reeks online zette, en waarop te zien is hoe bouwpromotor Erik Van der Paal het bijna voltallige Antwerpse schepencollege uitbundig begroet op z’n verjaardagsfeest in ’t Fornuis, wordt daarbij steevast als ijkpunt genomen.

16 november 2017. Dat, zo wil het beeld dat intussen werd gezet, is het moment waarop de Antwerpse kiescampagne officieel vergleed in ‘Amerikaanse toestanden’.

Apache reconstrueert de gebeurtenissen, de media-aanpak en de bewuste leugens die door de Antwerpse burgemeester met succes werden verspreid om zijn innige relatie met de omstreden vastgoedontwikkelaar naar het achterplan te duwen.


16 november: samen aan de feestdis

Apache publiceert het eerste artikel in de reeks ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’: samen aan de feestdis om 17u03. Het artikel wordt enkele minuten later op Facebook en op Twitter gedeeld.

In verschillende interviews zal Bart De Wever later voor waar verklaren dat het filmpje een samenwerking is tussen Apache en de politieke partij Groen.

…" Dat veertig minuten na het lossen van het filmpje een bepaalde partij een klacht indient. Dan besef je : dit was volledig in scène gezet. Hierover hebben ze vergaderd en afspraken gemaakt."

Dat is een gerichte poging om met leugens de onafhankelijkheid van Apache als nieuwsmedium aan te tasten.

Apache heeft op geen enkel moment iemand van Groen getipt of gesproken over het etentje in ’t Fornuis. We hebben ook nooit met iemand van Groen gepraat over het filmpje, of over de reeks de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever.

De waarheid is dat Groen een klacht heeft ingediend om 19u34 bij het Antwerps integriteitsbureau. Dat is goed 2,5 uur na publicatie. Geen veertig minuten dus, zoals Bart De Wever herhaaldelijk voor waar vertelt.

Het lijkt een detail, maar het verschil is groot. Veertig minuten lijkt te impliceren dat de klacht al vooraf klaar lag. Quod non. Terwijl 2,5 uur ruimschoots volstaat om een klacht neer te schrijven.

20 november: Radio Antigoon

Kort na de publicatie van de artikelenreeks stokte de communicatie van Bart De Wever en N-VA enkele dagen. Ze beperkte zich initieel tot “te belachelijk om te reageren”. Maar op 20 november, in de late namiddag zette de Antwerpse lokale radio Antigoon een interviewtje met de burgemeester online. De openingsvraag verraadt een zekere vooringenomenheid.

“Burgemeester De Wever”, klinkt het, “Stiekem gefilmd worden in uw vrije tijd. Een filmpje dat dan gebruikt wordt om u, en in navolging het hele stadsbestuur in diskrediet te brengen. Is dit de huidige vorm van aan journalistiek doen?

De Wever antwoordt dat hij niet kan beletten dat er “vanuit de riool” filmpjes worden gemaakt en voegt eraan toe dat we in één klap in Amerikaanse toestanden zijn terechtgekomen.

Twee riedels die in de daaropvolgende weken geregeld zullen terugkeren zijn geboren: “filmen vanuit de riool” en “Amerikaanse toestanden”.

24 november: Bart De Wever verdrietig

Na een paar dagen stilte geeft Bart De Wever, met rood aangelopen ogen, een persconferentie. Daarin belooft hij volledige transparantie in de Antwerpse vastgoeddossiers. Hij verwijt de Antwerpse oppositie ook leugens te verspreiden.

Dat laatste is een allusie op een opiniebijdrage in De Morgen. Daarin klaagt Tom Meeuws de (intussen afgevoerde) paaitaks aan, een systeem waarbij bouwpromotoren een bouwvergunning letterlijk kunnen ‘afkopen’ van de stad.

“Wat vandaag in de krant staat is het schoolvoorbeeld van iemand die weet dat hij liegt, en dat toch doet”, zei de Antwerpse burgemeester die “de politieke spelletjes” hekelde.

26 november: de gelekte Whatsapp-berichtjes van Tom Meeuws

Het Nieuwsblad en De Tijd kunnen Whatsapp-berichten inkijken tussen Tom Meeuws en Marc Schaling, de man die samen met Erik Van der Paal en het door de Luikse PS gedomineerde pensioenfonds Ogeo vastgoedontwikkelaar Land Invest in het leven riep.
Nota bene kort na een vergadering met het Luikse pensioenfonds waarbij Bart De Wever persoonlijk aanwezig was en beloofde gesprekspartners voor Antwerpen aan te duiden.

Het whatsapp verkeer komt via Schaling en Van der Paal bij Bart De Wever terecht en wordt gelekt. Tom Meeuws komt daardoor in een lastig parket. Het blijkt immers dat hij zelf ook contact had met Erik Van der Paal.

Weliswaar in een heel andere positie – als consultant voor een bedrijf dat laadpalen wil plaatsen voor elektrische wagens in nieuwe bouwprojecten – maar De Wever maakt met succes het amalgaam: het is allemaal één pot nat. De buitenwereld ziet geen verschil tussen wat Meeuws doet als consultant en wat een stadsbestuur, een burgemeester en een schepen die beslissen over contracten van vele tientallen miljoenen euro in omstreden bouwdossiers doen.

27 november: gemeenteraadszitting achter gesloten deuren

Maandagavond 27 november moet het moment van de grote transparantie in de Antwerpse bouwdossiers worden. Op vraag van Filip Dewinter (VB) – die met zijn partij, net als N-VA en Bart De Wever in het bijzonder, uitstekende relaties onderhoudt met Erik Van der Paal – verloopt de gemeenteraadszitting waarin tal van interpellaties over Fornuisgate staan geagendeerd, achter gesloten deuren.

Korte tijd later wordt ook de vraag van de oppositie om een gemeentelijke commissie op te richten over de Antwerpse bouwdossiers van tafel geveegd. Tot daar de door De Wever, met betraande ogen beloofde transparantie.

28 november: strafklacht tegen Apache

Via zijn advocaten Walter Damen en Omar Souidi laat Erik Van der Paal weten dat hij een strafklacht indient tegen Apache. Het filmpje zou een schoolvoorbeeld zijn van stalking. Damen heeft het niet over ‘Amerikaanse toestanden’ zoals Bart De Wever, maar over ‘Britse toestanden’.

In Ter Zake herhaalt Damen het mantra dat Bart De Wever al op Radio Antigoon lanceerde. Over politici die sinds het fameuze filmpje vogelvrij zijn. Het beeld raakt kant noch wal, maar het wordt nogmaals gezet: “Wat wordt het volgende? Undercover het communiefeest van de kinderen filmen?”

Damen diende eerder, als advocaat van Land Invest al een schadeclaim in van 250.000 euro tegen Apache omwille van onze onthullingen over de schimmige vastgoedprojecten van de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever.

De man met wie Damen samen strafklacht indiende tegen Apache – Omar Souidi – diende eerder ook al namens de voormalige kabinetschef van Bart De Wever een eis tot schadevergoeding van 100.000 euro tegen Apache in.

19 december: Dag Allemaal ‘Bart De Wever is bezorgd’

Nieuwe onthullingen over de financiële perikelen binnen Land Invest en ontboezemingen over de innige relatie tussen Erik Van der Paal en Bart De Wever en de cocaïneverslaving van de favoriete bouwpromotor van de Antwerpse burgemeester, zorgen voor een ongewenst intermezzo in de communicatiestrategie.

Maar op 19 december steekt Bart De Wever opnieuw een tandje bij. Er zijn weinig of geen kwaliteitsmedia waar Bart De Wever nog mee praat, laat staan dat hij er interviews aan geeft. Zo maakt hij journalistiek werk onmogelijk. Hij kan blijven beweren dat hij transparantie biedt zonder het ook echt te doen.

Bij Dag Allemaal liggen de kaarten anders. Kritische vragen zijn er niet. Net zoals op de persconferentie hangt er in het interview vooral veel emotie in de lucht. ‘Bart De Wever is bezorgd. Er zal zwaar onder de gordel worden gebokst’ is de openingsquote van het meest gelezen weekblad in België.

Een paar uittreksels:

"Hij (Tom Meeuws, ToC) werd zelfs vooraf gewaarschuwd om vooral niet naar de receptie te gaan waar wij werden gefilmd."

"Dit wordt blijkbaar een verkiezingscampagne op z’n Amerikaans waarbij de tegenstander moet worden besmeurd. Het was voor mij een wijze levensles. En ja, dit doet mij veel verdriet. Ik zou nooit iemand doelbewust kwetsen of laten volgen met een verborgen camera."


24 december: Newsmonkey “Neen, dat waren geen tranen. Ik was vooral kwaad.”

Een week later doet Bart De Wever het nummertje nog eens over in een interview op Newsmonkey.

Een paar uittreksels:

"Als zo’n filmpje op 20 oktober wordt opgenomen en men houdt dat in tot 16 november… Men lost dat op de vooravond van een belangrijke beslissing in een bouwdossier. En 40 minuten later komt een klacht binnen van Groen bij het Integriteitsbureau… Dan zeg ik ‘dit is een gemonteerd trucje’. De journalist werkt hier samen met de oppositie om ons erbij te lappen. Mooi gespeeld, maar wel zeer laag natuurlijk."

"Dan merk je, dat is wel eventjes hard, dat je in een Amerikaanse toestand terechtgekomen bent."

"Die website en die politicus zijn natuurlijk één en dezelfde. Ik ben ook niet van gisteren."


"Men is ons nu al jaren aan het volgen, men volgt en filmt ons op straat, desnoods vanuit het riool."

12 januari: Krant van West-Vlaanderen ‘vergaderd en afspraken gemaakt’

Twee weken later herneemt Bart De Wever zijn mantra’s nogmaals in de Krant van West-Vlaanderen:

"We gaan langzaam maar zeker naar Amerikaanse toestanden waar men niet alleen campagne voert over zichzelf, maar ook tégen de andere. Ik heb dat zelf meegemaakt en ik kan zeggen: dat is indrukwekkend, hoor. Dat er weken later, op een ideaal moment, een gemonteerd filmpje opduikt (waarin De Wever een feestje bezoekt van een vastgoedontwikkelaar, red.). Dat je politieke tegenstrevers worden gewaarschuwd dat ze op dat moment niet op die plek moeten zijn. Dat veertig minuten na het lossen van het filmpje een bepaalde partij een klacht indient. Dan besef je: dit was volledig in scène gezet. Hierover hebben ze vergaderd en afspraken gemaakt."

We zetten de leugens en mantra’s op een rijtje

Apache waarschuwde Tom Meeuws om niet naar het feestje te gaan

Tom Meeuws werd naar eigen zeggen nooit uitgenodigd voor het feestje van Van der Paal en werd daar dus bijgevolg ook niet over gewaarschuwd. Laat staan dat Apache Tom Meeuws zou hebben gewaarschuwd, als onderdeel van een of ander groot complot. De betichting van De Wever is lasterlijk en raakt kant noch wal.

Alles is in scène gezet. Apache vergaderde en maakte vooraf afspraken met Groen

Er is op geen enkel moment contact geweest tussen Apache en Groen. Niet over het etentje in ’t Fornuis, niet over ons plan om er te filmen, niet over het filmpje zelf en niet over het hele dossier ‘de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’ waar alles om draait en waar Apache al jaren over schrijft.

Of beter: waar alles zou moeten om draaien maar waar een gerichte communicatiestrategie de aandacht van afleidde.

Groen diende al klacht in bij het integriteitsbureau, veertig minuten nadat Apache het stuk online zette.

Zoals boven aangehaald, werd het stuk online gezet om 17u03. De klacht kwam er geen 40 minuten later, wel ruim 2,5 uur later. Ze werd ingediend door gemeenteraadslid Joris Giebens die voor zijn partij de bouwdossiers in Antwerpen opvolgt.

Apache filmde vanuit de riool

De keuze van dergelijke bewoordingen door Bart De Wever, is niet vrijblijvend. De connotatie riooljournalistiek ligt voor de hand. Eerder noemde De Wever Apache ook al bij herhaling een lasterlijk medium. Het mag voor zich spreken dat Apache niet vanuit de riool filmde. De beelden van de amicale begroetingen werden gemaakt op de openbare weg.

We deden dat met verborgen camera omdat we evident de beelden niet anders konden maken. De code voor journalistiek laat het gebruik van die bijzondere journalistieke methode toe als het om maatschappelijke relevante gebeurtenissen gaat.

Apache volgt Bart De Wever al langer met de verborgen camera

Ook dat is een staalharde leugen. We hebben enkel beelden gedraaid aan de ingang van ’t Fornuis, op de openbare weg.

Apache hield het filmpje bewust enkele weken in

De tijd die is verstreken tussen het maken van het filmpje (20 oktober) en het online zetten van het dossier (16 november) heeft alles te maken met het uitgebreide onderzoekswerk achter het dossier ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’.

Het enige waardevolle in de uitspraak van De Wever daarover is de erkenning dat de dag erna een belangrijk bouwdossier op de agenda van het college stond. Een beslissing met een belangrijke weerslag voor de waarde van de Slachthuissite. Dat is een van de omstreden grote bouwprojecten waarin Erik Van der Paal een cruciale rol speelt.

Ik zou zelf nooit zoiets doen’

Om de aandacht van zijn nauwe relatie met de omstreden bouwpromotor af te leiden, bouwt Bart De Wever niet enkel een betoog op, gebaseerd op staalharde leugens. Hij zegt er ook telkens bij dat hij zich nooit tot zoiets zou verlagen

Politieke spelletjes? Gerichte medialekken? Op de man spelen? Amerikaanse toestanden? Daar zou Bart De Wever naar eigen zeggen niet eens aan denken.

Hierboven werden de gelekte Whatsapp berichtjes al vermeld, maar we eindigen met het nieuws dat sinds begin deze week de Antwerpse, en bij uitbreiding de nationale politiek beheerst: het uiteen spatten van de Antwerpse progressieve lijst Samen.

Dat gebeurde nadat maandag drie media van De Persgroep – Dag Allemaal, Het Laatste Nieuws en De Morgen – tegelijkertijd onthullingen brachten over Tom Meeuws die indertijd, als directeur van De Lijn uitgaven zou hebben opgeknipt om zijn raad van bestuur te passeren.

Echt nieuws was het niet. De Standaard schreef de essentie ervan al in 2015, toen Meeuws opstapte bij De Lijn. De extra details die maandag uitlekten, deden alvast gedelegeerd bestuurder van De Lijn, Roger Kesteloot, vermoeden dat er een politieke afrekening schuil gaat achter de drietrapsraket die via de bladen van De Persgroep richting Tom Meeuws werd afgevuurd.

Sp.a-voorzitter John Crombez zei gisteren in De Afspraak zelfs vlakaf dat Marc Descheemaecker (N-VA) de lek organiseerde. Iets wat door die laatste werd tegengesproken.

Zit Marc Descheemaecker, Bart De Wever of iemand anders achter het georganiseerde lek? Op die vraag kennen we het antwoord niet.

Wat we wel met honderd procent zekerheid kunnen zeggen, is dat de voorzitter van de grootste partij van het land zich bedient van staalharde leugens. Hij schiet op de pianist, weigert het keer op keer over inhoud te hebben en speelt tegelijk de vermoorde onschuld. Zo leidt hij met succes de aandacht af van zijn innige band met Erik Van der Paal. De man die voor Land Invest de voorbije jaren zeer lucratieve en omstreden miljoenendeals kon bedingen.

AUTEUR: TOM COCHEZ

Licentiaat criminologie. Werkte van 1997 tot 2008 voor De Morgen. Hij volgde er vooral gezondheidszorg, sociale zaken en milieu en verdiepte zich in de politieke partijen Vlaams Belang en Groen. In 2008 koos hij ervoor om opnieuw op freelance basis te werken onder meer ook voor Knack en Humo. Een jaar later stond hij mee aan de wieg van De Werktitel, het latere Apache.be. Vandaag werkt hij als redacteur en coördinator.Lees meer: https://www.apache.be/2018/01/17/in-antw...-392928029 © Apache

Als men alles en iedereen spaart en beschermt, heeft men volstrekt niks te zeggen (Marc Mijlemans)


Ga naar locatie: